• Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI (dalej "Regulamin")
Regulamin Promocji Załóż konto i odbierz 10% rabatu

§ 1. Postanowienia ogólne
1. „Organizatorem promocji” pod nazwą „Załóż konto i odbierz 10% rabatu” ("Promocja") jest U.T.H. Łyzińska Marzanna. z siedzibą
w Sierpcu, 09-200, ul. Płocka 35, NIP 7761124268,, REGON 610240539.
2. „Promocja” przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy spełniają warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik promocji”).


§ 2. Czas trwania i miejsce „Promocji”
1. „Promocja” trwa bezterminowo r. w sklepie internetowym www.montexsklep.pl

§ 3. Zasady „Promocji”


1. „Uczestnik promocji” decydujący się na zakup produktu objętego promocją otrzymuje rabat
specjalny, który będzie odjęty od standardowej ceny produktu.
2. Na czas promocji, w sklepie internetowym
www.montexsklep..pl, przy produkcie objętym promocją, zostanie podany kod rabatowy,
który należy wpisać w koszyku przy realizowaniu zakupu. Po wpisaniu kodu, cena produktu zostanie
automatycznie obniżona o rabat - zgodnie z informacją podaną w tytule promocji, czyli 12%.
3. Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować się przez formularz na stronie w zakładce "Strefa Klienta - "Zarejestruj się" i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

§ 4. Reklamacje
1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z „Promocją”, „Uczestnik promocji” możepoinformować „Organizatora promocji”.  Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres „Organizatora promocji”: U.T.H. Łyzińska Marzanna. z siedzibą w Sierpcu, 09-200, ul. Płocka 35 z dopiskiem: Załóż konto i odbierz 12% rabatu w czasie trwania promocji lub na e-mail sklep@montexsklep.pl
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez „Organizatora
promocji” w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. „Organizator promocji”rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego „Regulaminu”. O decyzji„Organizatora promocji”, „Uczestnik promocji” zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą e-mail.
3. Decyzja „Organizatora promocji” w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.


§
5. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych „Regulaminem” mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. „Organizator promocji” może odmówić zastosowania zasad promocyjnych w przypadku nie spełnienia bądź naruszenia przez „Uczestnika promocji” postanowień niniejszego „Regulaminu”
3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego „Regulaminu”.
4. Treść niniejs
zego „Regulaminu” jest dostępna w okresie trwania „Promocji”  na stronie internetowej www.montexsklep.pl.w zakładce "Regulaminy promocji"
5.„Uczestnik promocji” ma prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. Udział w „Promocji” oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w „Promocj
i".
  • Sklep zamknięty

Przerwa techniczna. Pracujemy nad nową odsłoną. Zapraszamy wkrótce.